Bí thư

Nguyễn Hữu Cường

 

Phó Bí thư Thường trực

Hoàng Quốc Việt

 

 Phó Bí thư

Trần Văn Cường

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HOÀI ĐỨC

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

1. Nguyễn Hữu Cường - Bí thư Đảng uỷ.

2. Hoàng Quốc Việt- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

3. Trần Văn Cường- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

4. Nguyễn Văn Lâm - UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

5. Trần Văn Thắm - Uỷ viên BTV Đảng uỷ- Phó Chủ tịch UBND phường.

6. Phan Văn Tú - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND phường.

7. Nguyễn Bá Ngọc - Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND phường.

8. Lê Duy Tài - Đảng uỷ viên - Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường.

9. Lữ Đình Khoa - Đảng uỷ viên - Trưởng Công an phường.

10. Nguyễn Văn Duy - Đảng ủy viên - Công chức Văn phòng - Thống kê.

11. Phạm Hoàng Diễm My - Đảng ủy viên - Công chức Văn hóa - xã hội.

12. Đoàn Văn Nhựt - Đảng uỷ viên - Tổ chức - kiểm tra Đảng ủy phường.

13. Nguyễn Thị Thúy Kiều - Đảng uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN phường.

14. Võ Thị Hoa - Đảng uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân phường.

15. Trần Văn Thi - Đảng uỷ viên - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.