Thường trực UBMTTQ phường Hoài Đức

 

 

 

Nguyễn Văn Lâm

Uỷ viên BTV Đảng uỷ - Chủ tịch UBMTTQ phường

 

Trương Văn sô

Phó Chủ tịch UBMTTQ phường