THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HOÀI ĐỨC NHIỆM KỲ 2021 - 2026

I. LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG:

1. Ông Trần Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

- Điện thoại: 0984248036

- Địa chỉ nơi làm việc: khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.

 

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành công việc của UBND phường, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Quân sự, Công an, Tư pháp, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa, tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo, công tác dân vận của chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua khen thưởng; làm Chủ tịch hội đồng và trưởng các ban của xã theo quy định. Phối hợp công tác với Thường trực HĐND phường, Ủy ban MTTQVN phường và các hội, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác các khu phố: Bình Chương Nam và Lại Khánh Tây.

2. Ông Trần Văn Thắm - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0905407206

- Địa chỉ nơi làm việc: khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.

 

- Nhiệm vụ phân công: Giúp Chủ tịch UBND phường phụ trách, điều hành các ngành và lĩnh vực: Sản xuất Nông - lâm nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện phương án tái cơ cấu ngành nông nghiệp...); kinh tế HTX; phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, hành lang an toàn giao thông; hội đồng tư vấn thuế. Phối hợp công tác với các hội, đoàn thể có liên quan, chủ trì hòa giải, giải quyết các đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thay mặt Chủ tịch UBND phường điều hành các công việc của UBND phường khi Chủ tịch đi vắng.

          Phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác các khu phố: Lại Khánh và Lại Khánh Nam.

3. Ông Nguyễn Bá Ngọc – UVBCH Đảng bộ phường, Phó Chủ tịch UBND phường.

- Điện thoại: 0979001179

- Địa chỉ nơi làm việc: khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.

 

- Nhiệm vụ phân công: Phụ Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo; Văn hóa - thông tin và thể thao; Lao động - Thương binh và xã hội; Đài truyền thanh; công tác giảm nghèo; Y tế - dân số - gia đình và trẻ em; Bảo trợ xã hội; Bảo hiểm y tế; vệ sinh môi trường khu dân cư; công tác tôn giáo. Phối hợp công tác với Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi và các hội, đoàn thể có liên quan, chủ trì hòa giải, giải quyết các đơn thư thuộc lĩnh vực phụ trách.

          Phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác các khu phố: Diễn Khánh và Bình Chương.

II. THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG

1.  Ông Lê Duy TàiUVBCH Đảng bộ phường - Chỉ huy trưởng BCHQS phường

-  Điện thoại: 0347197903

- Địa chỉ nơi làm việc: khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.

 

- Nhiệm vụ phân công:  Phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự phường; tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương và nhiệm vụ cấp trên giao.

          - Phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác các khu phố: Định Bình và Định Bình Nam.

2.  Ông Lữ Đình KHoa UVBCH Đảng bộ phường – Trưởng Công an phường

-  Điện thoại: 0986265123.

- Địa chỉ nơi làm việc: khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công:  Phụ trách Công an phường; tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương và nhiệm vụ cấp trên giao.