Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

In hướng dẫn
Cơ quan ban hành
Số hồ sơ 1.005420.000.00.00.H08
Lĩnh vực Thủ tục hành chính cấp Tỉnh
Cách thức thực hiện Trực tiếptại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết


Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Tài chính - UBND tỉnh.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện


Quyết định thu hồi tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; - Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; - Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định.


Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ:Cá nhân/ tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy NhơnBước 2: Thụ lý hồ sơ:- Sở Tài chính/Phòng Quản lý giá và công sản có trách nhiệm thụ lý hồ sơ, trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định thu hồi tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị trả lại tài sản không phù hợp. Thời hạn thụ lý: 26 ngày.- Giám đốc Sở xem xét, quyết định. Thời hạn thụ lý: 02 ngày.Bước 3: Trả kết quả- Thực hiện trả kết quả (Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất tham gia đấu giá) cho tổ chức trong  thời hạn quy định. 


Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC


Không


Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi