Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

  Ngày 28/12/2019, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Hoài Nhơn đã tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Tự Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ngoài ra đại biểu tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy cùng 24 đảng viên chi bộ.

    Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi ủy chi bộ Văn phòng đã xây dựng chương trình công tác phù hợp, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu và ban hành văn bản đúng quy định. Đồng thời, để tham mưu cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện quán triệt các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo điều hành, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, Ủy ban nhân dânhuyện trên nhiều lĩnh vực. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện chữ ký số, chứng thư số, tỷ lệ đạt 70%, tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai phần mềm Một cửa điện tử huyện và các xã, thị trấn.Trong nhiệm kỳ, Văn phòng đã tiếp nhận 32.121 văn bản các loại và kịp thời tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Thường trực HĐND và UBND huyện ban hành 47.928 văn bản để giải quyết vụ viêc, quản lý điều hành. Tất cả văn bản được ban hành cơ bản đúng thể thức, thẩm quyền và phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có tính khảthi cao.

    Công tác quản trị - hành chính, kế toán luôn được quan tâm, kịp thời phục vụ các cuộc họp, hội nghị, bảo đảm các điều kiện cho Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo, điều hành công việc được xuyên suốt, kịp thời và hiệu quả; nhất là phục vụ chu đáo cho các đoàn công tác Trung ương thẩm định, công nhận huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị loại IV; phục vụ các đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đến thăm, làm việc. Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, cán bộ, công chức trong cơ quan được đảm bảo thực hiện tốt. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành tốt công tác đăng ký, kê khai minh bạch tài sản thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định của Chính phủ. Việc thu, chi tài chính đều được công khai trong cuộc họp chi bộ hàng tháng và trong hội nghị công chức đầu năm.

    Phát biểu chỉ đại Đại hội, đồng chí Lê Tự Hồng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về hình thức và nội dung của Đại hội. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, chi bộ cần quan tâm xây dựng Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ. Phân công trách nhiệm cho từng Chi ủy viên, đảng viên cụ thể, rõ ràng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, sinh hoạt Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi uỷ, Chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề. Tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.Đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ; tham mưu cho HĐND, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản đúng thể thức, thẩm quyền; chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị, giao ban, các kỳ họp của HĐND huyện. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực HĐND và UBND huyện, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, kiểm soát quy trình thủ tục, thời gian trả kết quả từng loại việc; tiếp tục công khai minh bạch thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”; tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý đơn bảo đảm thời gian quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính;

    Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội thống nhất các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là :

   - Phấn đấu hằng năm Chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    - Hằng năm 100% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng, đạo đức, lối sống, chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

   - Hằng năm 75% đảng viên trở lên được kiểm tra đảng viên chấp hành.

    - Hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm.

    - Hằng năm 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đăng ký Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

    - Đảm bảo số lượng đảng viên sinh hoạt Chi bộ từ 90% trở lên.

    - Bồi dưỡng, kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới.

    - Phấn đấu hằng năm cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

    - Hằng năm có từ 95% trở lên cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có từ 1 đến 2 cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

    - Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

    Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 05 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm :

    - Đồng chí :   Nguyễn Văn Đẹp            - Bí thư Chi bộ

    - Đồng chí :   Nguyễn Lê Anh Tuấn     - Phó Bí thư Chi bộ

    - Đồng chí :   Trần Đinh                      - Chi ủy viên.

    - Đồng chí :   Trần Chí Trung              - Chi ủy viên.

    - Đồng chí :   Hồ Thị Thúy Nga           - Chi ủy viên.

    Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chọn tổ chức điểm cấp chi bộ trực thuộc Huyện ủy.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết