Thông báo về việc mời tham gia dự thầu: Gói thầu: Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc mời tham gia dự thầu: Gói thầu: Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn

     Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn (đại diện Chủ đầu tư) thông báo công khai đặc điểm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, cụ thể như sau:

    I. Đặc điểm gói thầu:

    1. Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

    2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.

    3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn.

    4. Địa điểm các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ở: Tại các xã Hoài Sơn, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Tân và Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

    5. Số lượng các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: 113 lô đất.

    6. Tổng diện tích: 20.798,4 m2.

    7. Tổng giá khởi điểm được cấp thẩm quyền phê duyệt: 46.302.130.000 đồng.

    8. Mức thù lao gói thầu:

    Mức thù lao dịch vụ đấu giá đối với gói thầu Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn là:30 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm nhưng mức thù lao tối đa tương ứng không vượt quá 300 triệu đồng/01 Hợp đồng. Mức thù lao trên bao gồm thuế và các chi phí hợp lý, hợp lệ phải trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

    9. Nguồn vốn chi trả: Ngân sách Nhà nước (Từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất ở).

    II. Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá:

    1. Hình thức lựa chọn tổ chức đấu giá: Chào hàng cạnh tranh.

    2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

    a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

    b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

    c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

    d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

    đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp) công bố.

    3. Thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá cụ thể:

    - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày có Thông báo đến trước 15 giờ ngày 26/9/2019, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn (Nhà số 06, đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

    - Thời gian, địa điểm mở hồ sơ dự thầu: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/9/2019, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn (Nhà số 06, đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

    4. Hồ sơ dự thầu dựng trong 01 bì, có đóng dấu niêm phong. Số lượng: 02 bản

    5. Chi phí tham gia tổ chức đấu giá là 1.000.000 đồng (Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đến tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện để nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc tham gia dự thầu)

    Mọi vấn đề cần giải đáp xin liên hệ ông Lê Văn Tuấn nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, số điện thoại: 0848 949 949.

    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện gói thầu nêu trên./.

 

Tải bản gốc th6ng báo tại đây


Tác giả:     I. Đặc điểm gói thầu:     1. Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.     2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Nhơn.     3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn.     4. Địa điểm các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ở: Tại các xã Hoài Sơn, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Tân và Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.     5. Số lượng các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: 113 lô đất.     6. Tổng diện tích: 20.798,4 m2.     7. Tổng giá khởi điểm được cấp thẩm quyền phê duyệt: 46.302.130.000 đồng.     8. Mức thù lao gói thầu:     Mức thù lao dịch vụ đấu giá đối với gói thầu Dịch vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư (đợt 01, năm 2019) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn là:30 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm nhưng mức thù lao tối đa tương ứng không vượt quá 300 triệu đồng/01 Hợp đồng. Mức thù lao trên bao gồm thuế và các chi phí hợp lý, hợp lệ phải trả cho tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.     9. Nguồn vốn chi trả: Ngân sách Nhà nước (Từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất ở).     II. Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá:     1. Hình thức lựa chọn tổ chức đấu giá: Chào hàng cạnh tranh.     2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:     a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;     b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;     c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;     d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;     đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp (Sở Tư pháp) công bố.     3. Thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá cụ thể:     - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày có Thông báo đến trước 15 giờ ngày 26/9/2019, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn (Nhà số 06, đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).     - Thời gian, địa điểm mở hồ sơ dự thầu: Lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/9/2019, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn (Nhà số 06, đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).     4. Hồ sơ dự thầu dựng trong 01 bì, có đóng dấu niêm phong. Số lượng: 02 bản     5. Chi phí tham gia tổ chức đấu giá là 1.000.000 đồng (Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đến tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện để nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc tham gia dự thầu)     Mọi vấn đề cần giải đáp xin liên hệ ông Lê Văn Tuấn nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, số điện thoại: 0848 949 949.     Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện gói thầu nêu trên./.   Tải bản gốc th6ng báo tại đây Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết