Bài viết tuyên truyền cải cách hành chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết tuyên truyền cải cách hành chính

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI PHƯỜNG

Những năm qua, Đảng ủy, UBND phường Hoài Đức luôn xác định thực hiện công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển của địa phương. Đặc biệt, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khi đến giao dịch đã có những chuyển biên tích cực, hiệu quả.

Công chức Bộ phận một cửa phường giải quyết TTHC cho người dân

          Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức phụ trách, đặc biệt là công chức phụ trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. UBND phường cũng đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

          Với phương châm: Lấy người dân làm trung tâm của sự hài lòng của họ là đích đến. UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “4 xin, 4 luôn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đánh giá tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân.

          Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời ghi chép vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, phiếu hẹn, phiếu chuyển cho người dân. Các khoản phí và quy định TTHC cũng được niêm yết công khai bằng biển tại Bộ phận một cửa để người dân dễ dàng nhận biết, tiếp cận, giám sát.

          Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành đối với bộ phận một cửa, có khen thưởng kịp thời, biểu dương cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại phường.

Văn Duy (cập nhật ngày 25/01/2022)


Tác giả: Văn phòng UBND phường Hoài Đức
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết