BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

Tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

          Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thị xã về thực hiện đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2022. UBND phường đã quán triệt nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan phường nắm và triển khai thực hiện. Qua công tác tuyên truyền về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đã từng bước làm chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và nhân dân trong toàn phường.

          Từ đầu năm đến nay, UBND phường đã bố trí công chức chuyên môn hướng dẫn tạo tài khoản cho công dân và doanh nghiệp khi đến quan hệ hành chính tại phường (đã tạo 452 tài khoản dịch vụ công). Đồng thời hướng dẫn tận tình cho người dân và doanh nghiệp các thao tác để nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến (đã thực hiện 443/647 đạt 68,46%).

          Trong thời gian đến, UBND phường tiếp tục thực hiện đảm bảo kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh sử dụng dịch vị công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh phường, các hình thức trực quan, loa lưu động và định kỳ nhắc lại; in, phô tô tài liệu hướng dẫn đăng ký, sử dụng trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn phường.

          Triển khai các hình thức vận động, hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 đến các hộ gia đình trên địa bàn. Đăng tải hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống trang thông tin điện tử của phường.

          Thành lập các tổ tuyên truyền ở mỗi khu phố để tuyên truyền thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn biết cách đăng ký và sử dụng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết