Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

   

   Căn cứ Quyết định số 4211/QĐ-UBND, ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định.

    Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thông báo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định (tại địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn), như sau:

  1. Thời gian thực hiện:

Kể từ ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định.

  2. Phạm vi thực hiện:

  - 16 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 07 thủ tục thuộc lĩnh vực Nội vụ, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Xây dựng)

  - 06 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Công thương).

(có Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

  3. Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến:

  Bước 1:

- Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định tại địa chỉ; (http://dichvucong.binhdinh.gov.vn)

- Vào mục "Nộp hồ sơ trực tuyến"; chọn cơ quan thực hiện là "UBND huyện Hoài Nhơn"; chọn 01 trong các lĩnh vực có thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4; bấm " Tìm kiếm".

- Bấm " chọn "  tại thủ tục cần được cung cấp.

  Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin  bắt buộc tại " Thông tin người nộp hồ sơ ", sau đó bấm " Đồng ý và tiếp tục ".

  Bước 3:

- Chọn tải tên tệp đính kèm hồ sơ (file pdf, file ảnh, scan) và bấm chọn tương ứng đối với từng loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính. Có thể tham khảo biểu mẫu và bổ sung các loại giấy tờ khác (nếu có).

- Bấm “ Đồng ý và tiếp tục”.

  Bước 4:

- Kiểm tra thông tin “ Lệ phí hồ sơ ” (đối với các thủ tục có thu phí, lệ phí; trong trường hợp khách hàng yêu cầu trả qua dịch vụ bưu chính công ích thì thanh toán trực tiếp cho bưu điện).

- Lựa chọn “ Hình thức nhận kết quả”

- Bấm “ Đồng ý và tiếp tục”.

  Bước 5:

- Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó

- Nhập lại “ Mã xác nhận”  do hệ thống yêu cầu

- Bấm chọn cam kết “ Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai”

- Bấm “ Nộp hồ sơ” để hoàn tất nộp hồ sơ.

4. Theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

  - Sau khi xem xét thành phần hồ sơ, viên chức hoặc công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa huyện bấm “ Tiếp nhận ” hoặc “ Từ chối ”, “ Yêu cầu bổ sung ”, “ Hủy ” trực tuyến trên hệ thống của Cổng dịch vụ công tỉnh và trong quá trình chuyển bước giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được các tin nhắn tự động qua số điện thoại di động, zalo và thư điển tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến.

  - Khi nhận được các tin nhắn hoàn thành quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến, tổ chức, cá nhân mang hồ sơ gốc để công chức, viên chức trực tiếp giải quyết hồ sơ đối chiếu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 1 cửa huyện.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Tô Thu Xương (SĐT: 02563 661 741), nhân viên Bộ phận 1 cửa huyện để được giải thích, hướng dẫn chi tiết.

   UBND huyện Hoài Nhơn thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, phối hợp thực hiện./.

 

Phụ lục : DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN

 

 

STT

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Mức độ 3

Mức độ 4

A

06 Thủ tục mức độ 4

I

Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

 

 

1

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi

 

X

2

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

X

3

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.

 

X

II

Lĩnh vực Công thương

 

 

4

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

 

X

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu

 

X

6

Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu

 

X

B

16 Thủ tục mức độ 3

I

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

X

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

X

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

X

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

X

 

4

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

X

 

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

X

 

II

Lĩnh vực Nội vụ

X

 

6

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

X

 

7

Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

X

 

8

Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

X

 

9

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

X

 

10

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

X

 

11

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất

X

 

12

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại

X

 

III

Lĩnh vực Tư pháp

X

 

13

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

X

 

14

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

X

 

IV

Lĩnh vực Xây dựng

X

 

15

Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

X

 

16

Điều chỉnh, gia hạn cấp lại, giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ

X

 


Tác giả:   1. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 16/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định.   2. Phạm vi thực hiện:   - 16 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 07 thủ tục thuộc lĩnh vực Nội vụ, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Xây dựng)   - 06 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Công thương). (có Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo)   3. Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến:   Bước 1: - Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định tại địa chỉ; (http://dichvucong.binhdinh.gov.vn) - Vào mục "Nộp hồ sơ trực tuyến"; chọn cơ quan thực hiện là "UBND huyện Hoài Nhơn"; chọn 01 trong các lĩnh vực có thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4; bấm " Tìm kiếm". - Bấm " chọn "  tại thủ tục cần được cung cấp.   Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin  bắt buộc tại " Thông tin người nộp hồ sơ ", sau đó bấm " Đồng ý và tiếp tục ".   Bước 3: - Chọn tải tên tệp đính kèm hồ sơ (file pdf, file ảnh, scan) và bấm chọn tương ứng đối với từng loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính. Có thể tham khảo biểu mẫu và bổ sung các loại giấy tờ khác (nếu có). - Bấm “ Đồng ý và tiếp tục”.   Bước 4: - Kiểm tra thông tin “ Lệ phí hồ sơ ” (đối với các thủ tục có thu phí, lệ phí; trong trường hợp khách hàng yêu cầu trả qua dịch vụ bưu chính công ích thì thanh toán trực tiếp cho bưu điện). - Lựa chọn “ Hình thức nhận kết quả” - Bấm “ Đồng ý và tiếp tục”.   Bước 5: - Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó - Nhập lại “ Mã xác nhận”  do hệ thống yêu cầu - Bấm chọn cam kết “ Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai” - Bấm “ Nộp hồ sơ” để hoàn tất nộp hồ sơ. 4. Theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả giải quyết hồ sơ.   - Sau khi xem xét thành phần hồ sơ, viên chức hoặc công chức làm việc tại Bộ phận 1 cửa huyện bấm “ Tiếp nhận ” hoặc “ Từ chối ”, “ Yêu cầu bổ sung ”, “ Hủy ” trực tuyến trên hệ thống của Cổng dịch vụ công tỉnh và trong quá trình chuyển bước giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được các tin nhắn tự động qua số điện thoại di động, zalo và thư điển tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến.   - Khi nhận được các tin nhắn hoàn thành quá trình giải quyết hồ sơ trực tuyến, tổ chức, cá nhân mang hồ sơ gốc để công chức, viên chức trực tiếp giải quyết hồ sơ đối chiếu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 1 cửa huyện.    Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Tô Thu Xương (SĐT: 02563 661 741), nhân viên Bộ phận 1 cửa huyện để được giải thích, hướng dẫn chi tiết.    UBND huyện Hoài Nhơn thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết, phối hợp thực hiện./.   Phụ lục : DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI NHƠN     STT   TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Mức độ 3 Mức độ 4 A 06 Thủ tục mức độ 4 I Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo     1 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi   X 2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn   X 3 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.   X II Lĩnh vực Công thương     4 Cấp giấy phép bán lẻ rượu   X 5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu   X 6 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu   X B 16 Thủ tục mức độ 3 I Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư X   1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh X   2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh X   3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh X   4 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện) X   5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động) X   II Lĩnh vực Nội vụ X   6 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến X   7 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở X   8 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến X   9 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị X   10 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề X   11 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất X   12 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại X   III Lĩnh vực Tư pháp X   13 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài X   14 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài X   IV Lĩnh vực Xây dựng X   15 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ X   16 Điều chỉnh, gia hạn cấp lại, giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ X   UBND huyện Hoài Nhơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết