Hoài Nhơn sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Nhơn sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

    Sáng ngày 14.8.2019, Huyện ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

     Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Huyện đãhuy động cả hệ thống chính trị cùng chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ngày càng hiệu quả và chặt chẽ.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đạt hơn 470 tỷ đồng, tăng trên 218 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ trăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10%/năm; chất lượng tín dụng chính sách xã hội đã được cải thiện đáng kể, từ năm 2014 đến nay tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH huyện đã giảm từ 0,28% xuống còn 0,055%. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gần 23.500lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn để sản xuất kinh doanh; góp phần giúp cho hơn 8.900hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 1.600lao động, tạo điều kiện cho 154hộ gia đình được vay vốn để chi phí cho 157lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 1.219 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng trên 9.500công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, 111 căn nhà cho hộ nghèo.

     Về nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện ủy Hoài Nhơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị 55 ngày 9/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giaó dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an ninh xã hội và giảm nghèo bền vững...

    Dịp này, UBND huyện Hoài Nhơn đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết